اهدای لباس گرم به دانش آموزان تحت حمایت بنیاد

اهدای لباس گرم به دانش آموزان تحت حمایت بنیاد

اهدای لباس گرم به دانش آموزان تحت حمایت بنیاد

در مراسمی که به همین منظور ظهر امروز در ساختمان بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان ترتیب یافته بود از کودکان و همراهانشان با برنامه های شاد و متنوع و بسته های آجیل ، میوه ، شیر و کیک پذیرایی شد و لباسهای گرم با انتخاب و سلیقه خودشان به آنان اهدا شد .
اعضای موسسه تسنیم ، یاریگر بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان در اجرای این برنامه بودند .

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط