جناب آقای متین صادقی

جناب آقای متین صادقی

جناب آقای متین صادقی

جناب آقای متین صادقی، بزرگ خیر استان اردبیل، بانی ۳ باب مدرسه در قالب ۳۶ کلاس میباشند.

ایشان در سال ۱۳۳۹ در تهران متولد شدند. خانواده ی وی از بازرگانان مشهور و با سابقه اردبیل بوده اند. آقای متین صادقی نیز به بازرگانی اشتغال دارد و پس از فوت پدرش،حاج مرتضی صادقی، این شغل را در تهران ادامه داده است.وی مدرسه سازی را به یاد پدر مرحوم، عموی فقید خود موسی صادقی و عموی دیگرش دکتر علی صادقی که مقیم آلمان است، آغاز کرده است.

خانواده صادقی در اردبیل منشا خدمات خیر فراوان بوده اند از جمله موقوفه حمام اوچدکان که ضمایم بسیاری نظیر مغازه دارد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط