درگذشت خیر مدرسه ساز اقای دکتر عزیز محسنی

درگذشت خیر مدرسه ساز اقای دکتر عزیز محسنی

درگذشت خیر مدرسه ساز اقای دکتر عزیز محسنی

درگذشت شادروان جناب اقای دکتر عزیز محسنی خیر محترم مدرسه ساز استان اردبیل
را به خانواده ی محترم ومعزز آن مرحوم وجامعه ی خیرین مدرسه ساز کشورتسلیت
عرض می نماییم.روحشان شاد وقرین رحمت.
مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط