فعالیت فرهنگی و آموزشی

فعالیت فرهنگی و آموزشی

فعالیت فرهنگی و آموزشی

فعالیتهای فرهنگی و آموزشی بنیاد  یکی دیگر ازخدماتی است که برای دانش آموزان تحت حمایت بنیاد و  کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش انجام می گیرد.

فعالیتهای آموزشی شامل؛ برگزاری کلاسهای نقاشی ، موسیقی ، بازی و بازی درمانی ، قصه گوئی ، آموزش تئاتر  و تئاتر درمانی و همچنین  برگزاری کلاسهای آموزش هنری بری مادران می باشد

فعالیتهای فرهنگی نیز شامل؛ برگزاری مراسم جشن در مناسبتهای مختلف و ثابت همه ساله ؛ مثل مراسم روز جهانی سرطان کودک در بهمن ماه ،جشن اهداء نوشت افزار در اواخرشهریور ماه، جشن اهدا لباس گرم  در اواخر پاییز، اهداء لباس نو نزدیک عید نوروز ، برگزاری مراسم شب یلدا و چهارشنبه سوری در بیمارستان و برپایئ جشنهای کوچک تولد برای برخی کودکان در موسسه و در بیمارستان و بعضی مراسم دیگر بر حسب مورد می باشند.

کلیه این فعالیتها با کمک و مشارکت خیرین محترم مخصوصا بانوان خیر و داوطلب انجام می گیرد  .

فعالیتهای آموزشی شامل؛ برگزاری کلاسهای نقاشی ، موسیقی ، بازی و بازی درمانی ، قصه گوئی ، آموزش تئاتر  و تئاتر درمانی و همچنین  برگزاری کلاسهای آموزش هنری بری مادران می باشد

فعالیتهای فرهنگی نیز شامل؛ برگزاری مراسم جشن در مناسبتهای مختلف و ثابت همه ساله ؛ مثل مراسم روز جهانی سرطان کودک در بهمن ماه ،جشن اهداء نوشت افزار در اواخرشهریور ماه، جشن اهدا لباس گرم  در اواخر پائیز، اهداء لباس نو نزدیک عید نوروز ، برگزاری مراسم شب یلدا و چهارشنبه سوری در بیمارستان و برپایئ جشنهای کوچک تولد برای برخی کودکان در موسسه و در بیمارستان و بعضی مراسم دیگر بر حسب مورد می باشند.

کلیه این فعالیتها با کمک و مشارکت خیرین محترم مخصوصا بانوان خیر و داوطلب انجام می گیرد  .

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط