یک دست هم صدا دارد؛ آنجا که دستی می گیرد…

یک دست هم صدا دارد؛ آنجا که دستی می گیرد…

یک دست هم صدا دارد؛ آنجا که دستی می گیرد…

یک دست هم صدا دارد؛ آنجا که دستی می گیرد…

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل جهت تامین نیازهای ضروری هموطنان سیل زده

استان سیستان وبلوچستان آماده دریافت کمکهای نقدی شما عزیزان خیر می باشد.

شماره حساب جهت واریز کمکهای نقدی 0106072773009نزد بانک ملی

به نام مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل

 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط