آجربه آجر

آجربه آجر

آجربه آجر

🔵وقتی دستهای پر مهر و عطوفت پلی میشوند برای ساختن دنیایی بهتر.       
✔️شورای بانوان خیّر مدرسه ساز استان اردبیل  ،آستین بالا زده و با همت و یکدلی حامی پویش         ”من مادرم ،بچه های ایران فرزندان من”شدند. 
✔️ به امید روزی که  همه فرزندان سرزمینمان در کلاسهای درس استاندارد خشت به خشت آینده ای روشن  برای خود بسازند.
🔹 سهم شما از مشارکت در آینده سازی فرزندانمان چقدر است؟
🔸مجمع خیّرین‌مدرسه ساز استان اردبیل

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط