آغاز بازدید از مدارس خیّر ساز بانوان، توسط شورای بانوان خیّر مدرسه ساز استان اردبیل

آغاز بازدید از مدارس خیّر ساز بانوان، توسط شورای بانوان خیّر مدرسه ساز استان اردبیل

آغاز بازدید از مدارس خیّر ساز بانوان، توسط شورای بانوان خیّر مدرسه ساز استان اردبیل

شورای بانوان خیّر مدرسه ساز استان اردبیل با در نظر گرفتن تمامی شرایط مورد نظر، اقدام به بازدید از مدارس خیّر ساز بانوان استان نمودند تا تمامی مدارس موجود را از نظر فضای ظاهری و محیط، تجهیزات و نحوه نگهداری توسط مسئولین مدرسه مورد بررسی قرار دهد و در جهت رفع  نیازها و مشکلات این مدارس گام بردارد. بدین منظور رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل بهمراه شورای بانوان خیّر مدرسه ساز  و هیئتی از آموزش و  پرورش ناحیه 1 اردبیل، در مورخه 1400/3/12 از 3 مدرسه واقع در روستای عموقین و روستای دیجوجین بازدید به عمل آوردند. این مدارس که توسط سرکار خانم روح انگیز یشمی در روستای دیجوجین  و سرکار خانم رویا هراتیان در روستای عموقین احداث گردیده و در اختیار کودکان این مرز و بوم قرار گرفته است. این مدارس از هر نظر مورد بررسی قرار گرفتن تا با همکاری آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، تمامی مشکلات و کمبودهای  آنها بر طرف گردد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط