ارتقاء احداث مدرسه 6 کلاسه به 12 کلاسه در راستای طرح مشارکت های مردمی آجر به آجر

ارتقاء احداث مدرسه 6 کلاسه به 12 کلاسه در راستای طرح مشارکت های مردمی آجر به آجر

در راستای اجرای طرح بسته تحولی مشارکت های مردمی(آجر به آجر) احداث مدرسه خیری از 6 کلاسه به 12 کلاسه در شهرک دادگستری اردبیل ارتقاء یافت.
 با هماهنگی مهندس لطفی مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل طی جلسه ای با آقای حسین کنعانی سادات بانی خیراحداث مدرسه 6 کلاسه شهرک دادگستری اردبیل، این مدرسه از 6 کلاسه به 12 کلاسه ارتقاء یافت و قرار شد تا با مشارکت 50 درصدی نوسازی مدارس استان اردبیل این مدرسه در سریعترین زمان ممکن اجرا گردد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط