اردبیل (مخابرات)

اردبیل (مخابرات)

  • نام خیّر : شرکت آنا خودرو مرادی
  • نام خانوادگی خیّر : به نمایندگی پیمان مرادی
  • محل احداث مدرسه : شهرک مخابرات اردبیل
  • تعداد کلاس : 6
  • تاریخ افتتاح : ششم / مهر

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

قره قشلاق

نام خیّر : احمد نام خانوادگی خیّر :محمد صلاحپور تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه :روستای…ادامه مطلب

بنه

نام خیّر : حسن نام خانوادگی خیّر : عطایی تعداد کلاس:6 محل احداث مدرسه :…ادامه مطلب

مجنده

نام خیّر : بنیاد برکت نام خانوادگی خیّر : – تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه…ادامه مطلب