اردبیل (مدرسه قهرمانی)

اردبیل (مدرسه قهرمانی)

  • نام خیّر :  مرحوم راویه
  • نام خانوادگی خیّر : نژاد عالی
  • محل احداث مدرسه : شهرستان اردبیل
  • تاریخ افتتاح : بیستم / آبان 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

قره قشلاق

نام خیّر : احمد نام خانوادگی خیّر :محمد صلاحپور تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه :روستای…ادامه مطلب

بنه

نام خیّر : حسن نام خانوادگی خیّر : عطایی تعداد کلاس:6 محل احداث مدرسه :…ادامه مطلب

مجنده

نام خیّر : بنیاد برکت نام خانوادگی خیّر : – تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه…ادامه مطلب