اهدا زمین برای احداث مدرسه در شهر آبی بیگلو از توابع شهرستان نمین استان اردبیل

اهدا زمین برای احداث مدرسه در شهر آبی بیگلو از توابع شهرستان نمین استان اردبیل

اهدا زمین برای احداث مدرسه در شهر آبی بیگلو از توابع شهرستان نمین استان اردبیل

 

خیّرین ولی نعمتان جامعه هستند. خیّرین مدرسه ساز با ایثار مال خود در پیشرفت کودکان و نوجوانان ایرانی و ساخت ایران نوین در آینده سهم بسزایی داشته و دارند.
کودکان جامعه تاثیر مستقیمی بر روی سرنوشت یک کشور خواهد داشت. در واقع خیّرین مدرسه ساز با نقش خود در ساخت مدرسه و یاری کودکان محروم کمک می‌کنند تا آینده کشور زیباتر و روشن‌تر شود.
حاج حسن علی اصغرزاده یکی از این خیّرین گرانقدر است که با اهدای زمین در شهر آبی بیگلو شهرستان نمین، وارد عرصه مدرسه سازی شده است.
هر چند کار خیر بسیار فراوان است، اما حاج علی اصغر زاده با انتخاب هوشمندانه خود  خواستار  سهیم شدن در بنای مدرسه است  که این کار به نوعی سهیم  شدن در آینده سرزمین، پیشرفت و توسعه  منطقه است.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط