اهدا کیف و لوازم التحریر توسط مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل به دانش آموزان روستای سجهرود

اهدا کیف و لوازم التحریر توسط مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل به دانش آموزان  روستای سجهرود

اهدا کیف و لوازم التحریر توسط مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل به دانش آموزان روستای سجهرود

مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل بجهت تسهیل در آموزش و بهره مندی دانش آموزان روستای سجهرود از امکانات آموزشی، 25 عدد کیف و لوازم التحریر برای دانش آموزان دبستان نور روستای سجهرود از بخش خورش رستم خلخال ارسال کرد.
 این کار در زمینه اشاعه این شعار که هیچکس نباید به دلیل نداشتن لوازم التحریر از تحصیل باز بماند ، انجام شد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط