بازدید از مدارس در دست احداث شهرستان اردبیل انجام شد.

بازدید از مدارس در دست احداث شهرستان اردبیل انجام شد.

بازدید از مدارس در دست احداث شهرستان اردبیل انجام شد.

بازدید از 4 مدرسه در دست احداث شهرستان اردبیل انجام گرفت تا روند پیشرفت کار این مدارس از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل، جواد قرآن نویس رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل به همراه مهندس اسماعیل عسلی صاف معاونت مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل  از روند پیشرفت کار پروژه های مدارس خیّرساز شهرستان اردبیل بازدید نمودند واز نزدیک در جریان روند پیشرفت کار مدرسه اوتیسم، مدرسه پروفسور خدابخش، مدرسه مرحومه ثریا کنعانی سادات وفاز دوم مدرسه مرحومه محترم پناهی که توسط خیّرین محترم مدرسه ساز در حال احداث می باشد، قرار گرفتند.
شایان ذکر است  مدرسه پروفسور خدابخش در قالب 12 کلاس در شهرک میلاد توسط خیّر بزرگوار پرفسور خدابخش، مدرسه مرحومه ثریا کنعانی سادات در قالب 12 کلاس  در شهرک دادگستری توسط خیّر بزرگوار آقای حسین کنعانی سادات، الحاقی مدرسه مرحومه محترم پناهی  در قالب 6 کلاس در شهرک مخابرات  توسط خیّر بزرگوار آقای اردشیر زارعی و  مدرسه اوتیسم در قالب 3 کلاس در حیاط مدرسه باغچبان توسط خیّرین این مدرسه  در دست احداث می باشند.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط