بازدید و بررسی مشکلات از دو مدرسه محروم توسط رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل ورئیس آموزش وپرورش ناحیه 2

بازدید و بررسی مشکلات از دو مدرسه محروم  توسط رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل ورئیس آموزش وپرورش ناحیه 2

بازدید و بررسی مشکلات از دو مدرسه محروم توسط رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل ورئیس آموزش وپرورش ناحیه 2

مشکلات دو مدرسه محروم از امکانات بهداشتی توسط مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. طی بازدید از دو مدرسه محروم در شهرستان اردبیل ، شرایط این مدارس از نظر کمبودها و رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا بررسی شد. در این بازدید رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل به همراه رئیس آموزش وپرورش ناحیه دو و هیئت همراه ، از دومدرسه ابوریحان و استقلال منطقه میر اشرف بازدید کردند و از نزدیک کمبودهای این مدراس را پیگیرشدند.
جواد قرآن نویس بعد از بررسی و بازدید این مدارس اعلام کرد ، ماسک و الکل ضدعفونی دست و محیط مورد نیاز این دو مدرسه توسط مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل تامین خواهد شد و در کمترین زمان به مدارس مورد نظر تحویل داده می شود.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط