برگزاری جلسه منطقه 3 کشور با ویدئو کنفرانس

برگزاری جلسه منطقه 3 کشور با ویدئو کنفرانس

جلسه منطقه 3 نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور و شورای بانوان خیّر مدرسه ساز ، روز 4 شنبه مورخه 99/05/29 با ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این جلسه که با حضور معاون مشارکتهای مردمی نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل و دبیر شورای بانوان خیّر مدرسه ساز استان اردبیل به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، سرکار خانم نیکنام دبیر شورای بانوان خیّر مدرسه ساز استان اردبیل گزارشی از عملکرد دوماهه شورای بانوان ارائه و خاطر نشان کرد: شورای بانوان با برگزاری جلسات منظم و دوره ای واتخاذ تصمیمات جدید در صدد افزایش فعالیتهای خود در زمینه مدرسه سازی، جذب مشارکتهای مردمی و رسیدگی به مشکلات مدارس خیّر ساز میباشد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط