بنه

  • نام خیّر : حسن
  • نام خانوادگی خیّر : عطایی
  • تعداد کلاس:6
  • محل احداث مدرسه : روستای بنه شهرستان گرمی
  • تاریخ افتتاح : بهمن

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

قره قشلاق

نام خیّر : احمد نام خانوادگی خیّر :محمد صلاحپور تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه :روستای…ادامه مطلب

مجنده

نام خیّر : بنیاد برکت نام خانوادگی خیّر : – تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه…ادامه مطلب