تجلیل از نویسندگان کتاب زندگینامه خیّر مدرسه ساز« حاج آقا قرآن نویس» انجام شد

تجلیل از نویسندگان  کتاب زندگینامه خیّر مدرسه ساز« حاج آقا قرآن نویس» انجام شد

تجلیل از نویسندگان کتاب زندگینامه خیّر مدرسه ساز« حاج آقا قرآن نویس» انجام شد

به گزارش روابط عمومی مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل ، در مراسمی ویژه درمراسمی از سرکار خانم پری آخته نویسنده کتاب “گلبرگهای خیس” و جناب آقای استاد مکارمی تجلیل به عمل آمد.

این کتاب به کوشش  استاد علی مکارمی و به قلم سرکار خانم آخته و به سفارش اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل تدوین گردید.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط