جلسه نماینده مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل با مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان اصلاندوز

جلسه نماینده مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل با مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان اصلاندوز

جلسه نماینده مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل با مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان اصلاندوز

طی جلسه ای که در سالن جلسات اداره آموزش  و پرورش شهرستان اصلاندوز  با حضور نماینده مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل، مسئول مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل ، مدیر اداره آموزش و پرورش و اعضای مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان اصلاندوز برگزار شد، عملکرد و فعالیتهای  مجمع خیّرین این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط