جلسه نماینده مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل با مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان گرمی برگزار شد

جلسه نماینده مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل با مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان گرمی برگزار شد

جلسه نماینده مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل با مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان گرمی برگزار شد

طی جلسه ای که در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمی با حضور نماینده مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل، مسئول مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل، مدیر اداره اموزش و پرورش و اعضای مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان گرمی برگزار شد، عملکرد و فعالیتهای مجمع خیّرین این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط