خیّر بزرگوار خانم زیور آقایی

خیّر بزرگوار خانم زیور آقایی

سال ومحل تولد: متولد 1333 خلخال                    محل سکونت:

خلاصه شرح حال زیور آقایی متولد 1333 در هشتجین می باشند، ایشان همسر شهید قهرمان فرح هشتجین می باشند که منزل مسکونی خود را با نام دارالقرآن به آموزش و پرورش خورش رستم اهدا نمود.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

قره قشلاق

نام خیّر : احمد نام خانوادگی خیّر :محمد صلاحپور تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه :روستای…ادامه مطلب

بنه

نام خیّر : حسن نام خانوادگی خیّر : عطایی تعداد کلاس:6 محل احداث مدرسه :…ادامه مطلب

مجنده

نام خیّر : بنیاد برکت نام خانوادگی خیّر : – تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه…ادامه مطلب