خیّر بزرگوار آقای التفات طرفدار حقیقت

خیّر بزرگوار آقای التفات طرفدار حقیقت

سال ومحل تولد: متولد1315 اردبیل  محل سکونت: اردبیل
خلاصه شرح حال
التفات طرفدار حقیقت متولد 1315 در اردبیل و بانی ساخت 4 واحد آوزشی 15 کلاسه به اسم پنج تن آل عبا می باشند.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

قره قشلاق

نام خیّر : احمد نام خانوادگی خیّر :محمد صلاحپور تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه :روستای…ادامه مطلب

بنه

نام خیّر : حسن نام خانوادگی خیّر : عطایی تعداد کلاس:6 محل احداث مدرسه :…ادامه مطلب

مجنده

نام خیّر : بنیاد برکت نام خانوادگی خیّر : – تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه…ادامه مطلب