خیّر بزرگوار آقای فراهم کاظمی

خیّر بزرگوار آقای فراهم کاظمی

سال و محل تولد:1322 -روستای شام اسبی   محل سکونت : اردبیل
بانی ساخت یک باب  مدرسه 3 کلاسه 
خلاصه شرح حال
فراهم کاظمی متولد سال 1322 در روستای شام اسبی است 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

قره قشلاق

نام خیّر : احمد نام خانوادگی خیّر :محمد صلاحپور تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه :روستای…ادامه مطلب

بنه

نام خیّر : حسن نام خانوادگی خیّر : عطایی تعداد کلاس:6 محل احداث مدرسه :…ادامه مطلب

مجنده

نام خیّر : بنیاد برکت نام خانوادگی خیّر : – تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه…ادامه مطلب