دانش آموزان مدرسه نور روستای سجهرود زمستان امسال را به گرمی سپری میکنند

دانش آموزان مدرسه نور  روستای سجهرود زمستان امسال را به گرمی سپری میکنند

دانش آموزان مدرسه نور روستای سجهرود زمستان امسال را به گرمی سپری میکنند

ایران عالم زاده خیّرنیک اندیش مدرسه سازاستان اردبیل با اهداکاپشن به دانش آموزان بذرامید را دردل غنچه های نونهال دانش آموز ایجاد کردتا آنان نیزسالتحصیلی خوش سیماتررا تجربه کنند.

ایران عالم زاده در سال 95 اقدام به احداث دبستان 3 کلاسه نوردر روستای سجهرود بخش خورش رستم شهرستان خلخال کرده بودایشان بعداز اطلاع از وضعیت مدرسه و کمبودهای آن تصمیم گرفت برای دانش آموزان مدرسه ای که خود ساخته لوازم مورد ضروری را تهیه کندکه بعد از رایزنی با مدیر محترم و مسئولیت پذیر مدرسه برای 22 دانش آموز کاپشن خریداری شد و در اختیار عزیزان قرار گرفت

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط