دیدار رئیس آموزش و پرورش شهرلاهرود با رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل

دیدار رئیس آموزش و پرورش شهرلاهرود با رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل

دیدار رئیس آموزش و پرورش شهرلاهرود با رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل

پرویز نقدی رئیس آموزش و پرورش شهر لاهرود در طی دیداری که امروز در محل مجمع خیّرین مدرسه ساز صورت گرفت با اشاره به عدم وجود محیط آموزشی مناسب در روستای ارباب کندی از توابع شهر لاهرود اظهار داشت: این روستا از نبود مدرسه رنج برده و دانش آموزان این منطقه نیاز به فضای آموزشی مناسب برای ادامه
تحصیل دارند.

رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل ضمن تقدیر و تشکر از پیگیری حضوری رئیس آموزش و پرورش شهر لاهرود ، نسبت به ساخت مدرسه در روستای ارباب کندی قول مساعد داد.
جواد قرآن نویس همچنین اعلام کرد: برای بهره مند سازی دانش آموزان عزیز این مرز و بوم از فضاهای آموزشی مناسب، مجمع خیّرین مدرسه ساز از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط