رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز جعفر آباد گفت امسال 20 مدرسه به سیستم گرمایشی گاز دسترسی خواهند داشت

رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز جعفر آباد گفت امسال 20 مدرسه به سیستم گرمایشی گاز دسترسی خواهند داشت

رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز جعفر آباد گفت امسال 20 مدرسه به سیستم گرمایشی گاز دسترسی خواهند داشت

رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز جعفر آباد گفت: به همت خیّرین مدرسه ساز 39 مدرسه با انجام رنگ آمیزی مناسب،  شاداب سازی شده است تا از بعد روانی برای دانش آموزان و از دید بهداشتی و سلامت محیط ، برای افزایش روحیه دانش آموزان مثمر ثمر واقع شود.

حجت السلام صدیفی در ادامه گفت: برای3 مدرسه جعفر آباد به جهت عدم وجود نیروی خدماتی ، 3 عدد جاروبرقی صنعتی توسط خیّرین گرانقدر تهیه و در اختیار این مدارس قرارداده شد تا توسط دبیران محترم  نسبت به استفاده از آنها برای نظافت مدرسه های مذکور اقدام شود.

وی در پایان گفت : امسال تعمیر و بازسازی و احداث سرویسهای بهداشتی 15 مدرسه و انشعاب گاز برای 20 مدرسه توسط خیّرین گرانقدر انجام پذیرفته است.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط