سجهرود خورش رستم

سجهرود خورش رستم

  • نام خیّر : ایران
  • نام خانوادگی خیّر : عالم زاده
  • تعداد کلاس : 3
  • محل احداث مدرسه : روستای سجهرود خورش رستم
  • تاریخ افتتاح : مهرماه  

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

قره قشلاق

نام خیّر : احمد نام خانوادگی خیّر :محمد صلاحپور تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه :روستای…ادامه مطلب

بنه

نام خیّر : حسن نام خانوادگی خیّر : عطایی تعداد کلاس:6 محل احداث مدرسه :…ادامه مطلب

مجنده

نام خیّر : بنیاد برکت نام خانوادگی خیّر : – تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه…ادامه مطلب