سومین جلسه مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان بیله سوار در سال 99 برگزار شد

سومین جلسه مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان بیله سوار در سال 99 برگزار شد

سومین جلسه مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان بیله سوار در سال 99 برگزار شد

طی جلسه ای که در سالن جلسات اداره آموزش  و پرورش شهرستان بیله سوار با حضور نماینده مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل، مسئول مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل ، مدیر اداره آموزش و پرورش و اعضای مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان بیله سوار  برگزار شد، عملکرد و فعالیتهای  مجمع خیّرین این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت .

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط