شهرک مخابرات شهرستان اردبیل

شهرک مخابرات شهرستان اردبیل

شهرک مخابرات شهرستان اردبیل

  • نام خیّر : حسین
  • نام خانوادگی خیّر : کنعانی سادات 
  • محل احداث مدرسه : شهرک مخابرات شهرستان اردبیل
  • تاریخ کلنگ زنی : 25 اردیبهشت سال 1399

 

بازدید از پروژه در تاریخ 6 مهر 1399: 
طی بازدید از مدرسه شادروان ثریا کنعانی سادات، پیشرفت پروژه ی این مدرسه از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.
این مدرسه توسط خیّر بزرگوار آقای حسین کنعانی سادات به یاد دختر مرحومشان در شهرک دادگستری اردبیل در تاریخ 25 اردیبهشت سال 99 کلنگ زنی شد و در حال حاضر با پیشرفت قابل توجهی در حال ساخت میباشدو با عنایت خداوند متعال به زودی برای استفاده در اختیار فرزندان آن منطقه قرار خواهد گرفت.

 

0

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط