عقد تفاهم نامه با دانشگاه محقق اردبیلی

عقد تفاهم نامه با دانشگاه محقق اردبیلی

عقد تفاهم نامه با دانشگاه محقق اردبیلی

عقد تفاهم نامه با دانشگاه محقق اردبیلی به نمایندگی آقای دکتر حبیبی ریاست محترم دانشگاه و جواد قرآن نویس رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل
موضوع قرداد:همکاری در ساخت خوابگاه دانشجویان و تحت پوشش قراردادن دانشجویان عزیز کم در آمد مان امسال 50نفر وسال آینده 100نفر زیر نظر مسولان مربوطه ی دانشگاه محقق اردبیل
سپاسگزاریم  ازآقای دکتر حبیبی ریاست محترم دانشگاه و جناب آقای دکتر سیاهکوهیان که مشوق ما در این کار خیر بودند.

 

 

 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط