قره قشلاق

قره قشلاق

  • نام خیّر : احمد
  • نام خانوادگی خیّر :محمد صلاحپور
  • تعداد کلاس:3
  • محل احداث مدرسه :روستای قره قشلاق شهرستان کوثر
  • تاریخ افتتاح : بهمن 

 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

بنه

نام خیّر : حسن نام خانوادگی خیّر : عطایی تعداد کلاس:6 محل احداث مدرسه :…ادامه مطلب

مجنده

نام خیّر : بنیاد برکت نام خانوادگی خیّر : – تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه…ادامه مطلب