مجنده

  • نام خیّر : بنیاد برکت
  • نام خانوادگی خیّر : –
  • تعداد کلاس:3
  • محل احداث مدرسه : روستای مجنده شهرستان مشگین شهر
  • تاریخ افتتاح : بهمن

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

قره قشلاق

نام خیّر : احمد نام خانوادگی خیّر :محمد صلاحپور تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه :روستای…ادامه مطلب

بنه

نام خیّر : حسن نام خانوادگی خیّر : عطایی تعداد کلاس:6 محل احداث مدرسه :…ادامه مطلب