پرورش اصولی دانش آموزان متضمن وجود مراکز آموزشی مناسب است

پرورش اصولی دانش آموزان متضمن وجود مراکز آموزشی مناسب است

پرورش اصولی دانش آموزان متضمن وجود مراکز آموزشی مناسب است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرمی در جلسه مجمع خیّرین مدرسه ساز استان با مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان گرمی گفت: آینده روشن یک جامعه در گروه سرمایه های انسانی آن جامعه است که سرمایه های انسانی ما دانش آموزان درحال تحصیل مدارس می باشد اگر مراکز آموزشی مناسبی در اختیار این عزیزان نباشد این نسل از سرمایه ها از پرورش اصولی بی بهره خواهند شد و نخواهیم توانست برای آنها آینده درخشانی متصور باشیم.

رسول اشرفی در ادامه افزود: خوشبختانه با حضور خیّرین مدرسه ساز و احداث مدارس و در اختیار قراردادن امکانات مناسب توانسته ایم شاهد رشد، تقویت وکارآمدی در عرصه آموزش و تربیت دانش آموزان باشیم .

اشرفی در پایان از دغدغه آموزش و پرورش این شهرستان سخن گفت و اعلام کرد: با توجه به نیاز مدارس به تعمیر و تجهیز و ضرورت حفظ و نگهداری مدارس امیدواریم خیّرین مدرسه ساز بیشتر به این سمت سوق پیدا کنند.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط