پروژه روستای آلنی مشگین شهر

پروژه روستای آلنی مشگین شهر

  • نام خیّر : بنابه درخواست خیّر اعلام نخواهد شد
  • نام خانوادگی خیّر : بنابه درخواست خیّر اعلام نخواهد شد
  • محل احداث مدرسه : روستای آلنی مشگین شهر
  • تاریخ کلنگ زنی : ۱۱ خرداد۱۳۹۹
  • تعداد کلاس : ۱۲

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط