پروژه روستای گلوجه خلخال

پروژه روستای گلوجه خلخال

پروژه روستای گلوجه خلخال

  • نام خیّر : جامعه یاوری اردبیل
  • محل احداث مدرسه : روستای گلوجه خلخال
  • تاریخ عقد تفاهم نامه : 26شهریور سال 1399
  • تعداد کلاس : 3

0

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط