پروژه عنبران (کوهی)

پروژه عنبران (کوهی)

پروژه عنبران (کوهی)

  • نام خیّر : گل آقا
  • نام خانوادگی خیّر : کوهی
  • محل احداث مدرسه : عنبران
  • تاریخ عقد تفاهم نامه : 14 مهرماه 1399
  • تعداد کلاس : 6

0

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط