پروژه مشکین شهر

پروژه مشکین شهر

پروژه مشکین شهر

  • نام خیّر : بنابه درخواست خیّر اعلام نخواهد شد
  • نام خانوادگی خیّر : بنابه درخواست خیّر اعلام نخواهد شد
  • محل احداث مدرسه : مشگین شهر
  • تاریخ کلنگ زنی : 11 خرداد 1399
  • تعداد کلاس : 9

0

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط