دسته‌بندی نشده

قلعه جوق

نام خیّر : تورج – ایرج نام خانوادگی خیّر : برادران صمصامیه اقدم تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه :روستای قلعه جوق شهرستان اردبیل تاریخ افتتاح : مهر   

ادامه مطلب
۱ ۲ ۱۴