دیدار ها

نشست و هم اندیشی استاندار اردبیل با رییس هیت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز

بدون شك ترك تحصیل دانش آموزان یكی از معضلاتی است كه می توان آن را آفتی بزرگ برای ساختار جامعه دانست چرا كه توسعه و پیشرفت هر جامعه ای در گرو وجود نیروی انسانی توانمند، آگاه و اندیشمند است و این مهم جز با طی كردن پله های علم و دانش توسط  آینده سازان جامعه میسر نخواهد شد.

ادامه مطلب