ارتباط با مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل

آدرس : 
  اردبیل – فاز یک سبلان- میدان خیرین مدرسه ساز – جنب مدرسه امام جعفر صادق ( ع) -ساختمان بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل

شماره تلفن ها : 
ساختمان اصلی : 33634407-045  
  دورنگار : 33634407-045 
تلفن پاسخگویی تمام وقت : 09018103419

  
شماره حساب ملی مربوط به مجمع خیرین مدرسه ساز  0106072773009
قرض الحسنه نبوی :   1111