کمک های غیر نقدی

در کنار عضویت و مساعدتهای نقدی مستمر و ثابت ماهانه ، خیرین و حامیان محترم می توانند در زمینه کمک های غیر نقدی و پرداخت مبالغ به صورت موردی (غیر مستمر ) نیز افراد تحت پوشش ما را یاری نمایند. این موسسه آماده دریافت کمک های اهدائی خیرین و نیکوکاران می باشد.این کمکهای اهدائی را می توان به انواع ذیل تقسیم بندی کرد :

نمایش بیشتر

حسابها ی بنیاد حمایت از کودکان سرطانی شمیم مهر . ملی سیبا : 0112124040000<br /> ملی ( کارت به کارت ) : 9225-9999-9918-6037<br /> قرض الحسنه نبوی : سرطانی 1311

Read More