درمان یار

کمک های داوطلبانه

  • کمک های فردی
  • همیار گرامی اگر تمایل دارید به طور فردی یاریگر کودکن مبتلا به سرطان شمیم مهر استان اردبیل باشید تا با یاری و پشتیبانی شما یاوران عزیزشادی و شعف وامید به زندگی را به این کودکان و خانواده های عزیزشان هدیه دهیم
  • درمان یار
  • از اینکه به جمع خیرین ما پیوسته و مشارکت در پرداخت هزینه های درمانی کودکان مبتلا به سرطان را پذیرفته اید بینهایت سپاسگزاریم. درمان یار شمیم مهر، خیری است که متقبل پرداخت هزینه های ماهانه درمانی برای کودکان مبتلا به سرطان می شود. هر فردی می تواند با پیوستن به جمع درمان یاران شمیم مهر، کودکان بیمار را جهت خرید داروهای مورد نیاز و یا انجام مراحل درمانی یاری دهد
  • فعالیت های داوطلبانه
  • فعالیتهای داوطلبانه یکی از ارکان اصلی بنیاد به شمار می رود و نیروی داوطلب به فردی اطلاق می شود که به صورت آزادانه قسمتی از وقت ، مهارت یا خدمات خود را رایگان و بلاعوض به موسسه اختصاص داده و مسیولیت انجام اموراتی را در راستای اهداف موسسه به عهده بگیرد.