تعداد پذیرش بیماران شمیم مهر تا 1397

موسسه خیریه شمیم مهر اصل شفافیت را یکی از مهمترین و اصلیترین تعهدات خود در برابر همیاران این موسسه میداند از آنجا که حمایت این موسسه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های آنها به پشتوانه ی حمایت های مردمی صورت میپذیرد. لزوم آگاهی ذی ربطان از نحوه عملکرد و جزئیات امور شمیم مهر در زمینه ارائه خدمات حمایتی به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های محترمشان یکی از اولویت های شمیم مهر می باشد.تا همیاران و همراهان موسسه نتیجه ی مشارکت و همراهی خود را مشاهده نمایند.

1386 10%
1387 22%
1388 29%
1389 35%
1390 46%
1391 54%
1392 60%
1393 69%
1394 72%
1395 67%
1396 78%
1397 80%
اردبیل 90%
نمین 80%
مشگین شهر 70%
سرعین 50%
نیر 30%
پارس آباد 10%