برچسب ها:دولت

مهمترین رسالت آموزش و پرورش باید تلاش برای جذب خیّرین در بعد بازسازی و مقاوم سازی مدارس باشد

مهمترین رسالت آموزش و پرورش باید تلاش برای جذب خیّرین در بعد بازسازی و مقاوم سازی مدارس باشد

خیّر مدرسه ساز بودن در شرایط کنونی  فقط احداث مدرسه یا اهدای زمین نیست، بلکه با کمک به بازسازی، مقاوم سازی و تجهیز مدارس با مبالغ کم هم میتوان در این کار خیر شریک بود.

ادامه مطلب