برچسب ها:مدیثر

جلسه نماینده مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل با مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان اصلاندوز

جلسه نماینده مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل با مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان اصلاندوز

طی جلسه ای که در سالن جلسات اداره آموزش  و پرورش شهرستان اصلاندوز  با حضور نماینده مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل، مسئول مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل ، مدیر اداره آموزش و پرورش و اعضای مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان اصلاندوز برگزار شد، عملکرد و فعالیتهای  مجمع خیّرین […]

ادامه مطلب