برچسب ها:مشگین

تسریع در افتتاح مدارس خیّرساز می تواند خیّرین مدرسه ساز زیادی را به امر مدرسه سازی ترغیب کند

تسریع در افتتاح مدارس خیّرساز می تواند خیّرین مدرسه ساز زیادی را به امر مدرسه سازی ترغیب کند

رئیس مجمع خیّرین مدرسه ساز شهرستان مشگین شهر در جلسه مشترک مجمع خیّرین مدرسه ساز استان اردبیل و اداره کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش شهرستان مشگین شهر به بهره مندی به موقع دانش آموزان از مدارس در حال احداث و آماده بهره برداری اشاره کرد و گفت: چندین خیّر بالقوه در شهرستان مشگین شهر آماده احداث مدارس هستند که در صورت افتتاح این مدارس می توان از تعهدات و ظرفیت های این خیّرین در شهرستان بهره مند شد.

ادامه مطلب